Verksamhet & pedagogik

Vi har ett utforskande arbetssätt med barnen i fokus. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.Vi ser barnen som kompetenta och viktiga individer som har rättigheten att mötas med respekt!

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi ger barnen möjlighet att leka. Barn lär genom lek och i leken utvecklar barnen sitt språk, sin motorik, sina sinnen och sina relationer till barn och vuxna.
Vi är lyhörda för vad och hur barnen leker och hjälper dem att utveckla leken.

Vi arbetar för att alla barn ska utveckla en bra självkänsla, trygghet i sig själv och i gruppen, nyfikenhet och lust att lära. Känna ansvar för sig själv, andra och vår miljö. 

Vi tror på barnens förmågor och ser det kompetenta barnet. Vi får växa genom ansvar. Vi ser olikheter som en tillgång och ser att varje människa är unik. Miljön är en aktiv del i lärandet och den är föränderlig utifrån behov, intressen och nyfikenhet.

Tillsammans vågar vi!

 

 

Uppdaterad: