Planerings- och studiedagar 2023

Studiedag fredagen den 3 februari och fredagen den 12 maj 2023.

Skogsbackens förskola är stängd för studiedagar fredagen den 3 februari och fredagen den 12 maj 2023.

10 november 2022