Pedagogisk dokumentation

Förskolans mål:

  • att förskolan har "strömlinjeformat" och strukturerat sin dokumentation, så att det finns en tydlig idé om när, varför och hur man dokumenterar, samt hur detta ska sparas och hur det ska användas.
  • att alla barn är delaktiga i dokumentation av sitt eget lärande utifrån varje barns förutsättningar.

Läroplansmål vi strävar efter fördjupad och/eller ökad måluppfyllelse i:

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

    Arbetslaget ska:
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kusnkaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten, samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.
4 augusti 2016