Arbetssätt

Vi ser barnen som kompetenta och viktiga individer som har rättigheten att mötas med respekt!

Vi arbetar för att alla barn ska utveckla en bra självkänsla, trygghet i sig själv och i gruppen, nyfikenhet och lust att lära. Känna ansvar för sig själv, andra och vår miljö. 

Vi tror på barnens förmågor och ser det kompetenta barnet.
Vi får växa genom ansvar.
Vi ser olikheter som en tillgång och ser att varje människa är unik.
Miljön är en aktiv del i lärandet och den är föränderlig utifrån behov, intressen och nyfikenhet.

Tillsammans vågar vi!

 

10 november 2016