Verksamhet & pedagogik

Vi har ett utforskande arbetssätt med barnen i fokus. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolan består av två block, Mygglarven och Trollsländan. Vi samarbetar vid öppning och stängning.
Vi öppnar klockan 07.00 på Mygglarven. De barn som kommer före 07.15, har möjlighet att ta med sig egen frukost att äta.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi ger barnen möjlighet att leka. Barn lär genom lek och i leken utvecklar barnen sitt språk, sin motorik, sina sinnen och sina relationer till barn och vuxna.
Vi är lyhörda för vad och hur barnen leker och hjälper dem att utveckla leken.

Våren 2014 blev Skogsbackens förskola Grön Flagg certifierade. Du kan läsa mer om vårt arbete med Grön Flagg här!

 

21 oktober 2016