Grön Flagg

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl verksamheten som i daglig drift.

Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Sedan vi blev certifierade i Grön Flagg, år 2014, har vi arbetat med Livsstil och hälsa, Vår närmiljö med fokusområden återvinning, utemiljön på vår gård och i vår skog.

Detta läsår kommer vi fokusera på dessa tre områden inom livsstil och hälsa; Lycka, Identitet och Kamratskap/Relationer.

Uppdaterad: