Två nyheter vid ansökan eller uppsägning av plats i förskola och familjedaghem

  • Från och med 1 oktober 2019 är det obligatoriskt att ange tre alternativ när vårdnadshavare  söker plats för sitt barn i förskola eller familjedaghem. Vårdnadshavarna kan rangordna upp till nio alternativ för att öka möjligheterna att få en plats där de helst önskar. Om vårdnadshavare inte är nöjda med förskoleplatsen som de fått för sitt barn ansöker de om byte. De gör på samma sätt som när de söker plats och det är obligatoriskt att ange tre alternativ.
  • Från och med 1 oktober 2019 gäller två månaders uppsägningstid för barnets plats vid förskola eller familjedaghem. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda godkänna uppsägningen, precis som tidigare. Under oktober gäller särskilda övergångsregler. För mer information om vårdnadshavare har ett aktuellt ärende, kontakta antagning förskola via mejl: antagning.forskola@uppsala.se.

Förändringarna införs utifrån beslut i utbildningsnämnden 19 juni 2019.

1 februari 2021